ELIZA, by Andrea E. Deésy

★★★★★

"Eliza" is a book about the values of our time, about celebrities in their daily lives and about love. Using the words of Eliza, the main character, " it takes so little for a great love to become a memory." 

★★★★★

"ELIZA" è un libro che parla di valori dei nostri tempi, della vita quotidiana delle celebrità e di amore. Usando le parole di Eliza, la protagonista di questa storia, "basta così poco perché di un grande amore resti solo un piccolo ricordo".

★★★★★

"Egy könyv napjaink értékrendjéről, a celebek hétköznapi életéről és a szerelemről." Eliza, a főszereplő, szavaival élve, "oly kevés kell ahhoz, hogy egy nagy szerelemből csúpán egy kis emlék maradjon."

"ELIZA" is the story of an accompished and independent young woman, who thanks to her famous and beautiful actress mother, meets Dávid, the front man of a pop band and also Ottó, a childhood friend, now a well known director. The city of Budapest is the backdrop for a moving love story, which right at its peak has a difficult and traumatic moment. It is at the point that the protagonist finds the means to react and to make difficult and often painful choices. Having seen her mother's experience of being imprisoned in an unhappy marriage to an inattentive and unfainthful husband, Eliza decides to be resolute in her choices. 

Il libro è la storia di Eliza, giovane donna realizzata ed indipendente che, grazie alla madre, attrice bella e famosa, conosce Dávid, il frontman di una pop band e rincontra Ottó, un amico d'infanzia, ormai diventato un regista celebre. La città di Budapest sarà lo scenario nel quale si svolgerà una travolgente storia d'amore, che proprio mentre sembra essere al culmine avrà un momento difficile e traumatico. A quel punto la protagonista trova la forza di reagire e di riprendere in mano la propria vita compiendo scelte difficili e talvolta dolorose. Proprio dall'esperienza della madre, imprigionata in un matrimonio senza ormai più amore, legata ad un marito distratto e infedele, Eliza decide di non voler scendere a compromessi."

A könyv az Eliza sztoriját mutatja be, egy sikeres és független fiatal nőét, aki édesanyjának, a szép és híres színésznőnek, köszönhetően megismeri Dávidot, egy popzenekar frontemberét és viszontlátja Ottót, egy gyermekkori barátját, aki már neves filmrendezővé vált. Budapest lesz, egy mindent elsöprő, szerelmi történet színhelye, amely pont mikor úgy tűnik, hogy elérte a csúcspontot egy nehéz és megrázó megpróbáltatáson megy keresztül. Azonban a főszereplőnek sikerül erőbe kapni, újra kézbe venni a helyzetet, nehéz és olykor fájdalmas döntéseket hozva. Tanulságot vonva le az édesanyja tapasztalataiból, aki már egy szerelem nélküli házasság fogdájában él, egy hűtlen és figyelmetlen férjjel, Eliza úgy dönt, hogy nem enged a kompromisszumoknak."

"In this novel, the author has been able to describe the characters in a style that is dry, direct and never redundant. The sentiments emerge clearly and it is impossible for the reader to avoid identifying with the joy and the pain so clearly presented. The events are potrayed in a direct and honest manner. The landscape and in particular the city of Budapest, are described with a topographical precision which makes them very real. The word that best describes Eliza's story is "strenght". Strenght in terms of intensity of emotion, strenght in the courage to face the events in her life and finally the strenght to live without compromise." Stefania Di Miele.

"In questo romanzo l'autrice ha saputo descrivere i caratteri dei protagonisti in modo preciso e definito grazie ad una scrittura asciutta, diretta e mai ridondante. I sentimenti emergono in maniera estremamente onesta e il lettore non potrà fare a meno di identificarsi nella gioia e nel dolore così vividamente rappresentati. Il racconto degli avvenimenti è diretto e mai edulcorato. I paesaggi, ed in particolare Budapest sono descritti con riferimenti topografici precisi e rendono la città molto reale. Al termine della lettura, probabilmente, la parola che rappresenterà meglio la storia di Eliza, sarà "forza". La forza, come intensità dei sentimenti; la forza, come coraggio nell'affrontare gli avvenimenti; la forza, come determinazione nel decidere della propria vita."- Stefania Di Miele.

"Ebben a regényben az írónak sikerült pontosan körberajzolni a szereplőket az ütős és egyenes írásmódjával, minden fölöslegeset mellőzve. Az érzelmek rendkívüli őszinteséggel jönnek elő, az olvasó nem tehet mást csak azonosul az oly valósan bemutatott örömmel és fájdalommal. "